Az Ady járványhelyzetben is ZÖLD marad - Az ökoiskola szemlélet érvényesülése a tanórákon (2020-2021.)

Az Ady járványhelyzetben is ZÖLD marad

Az ökoiskola szemlélet érvényesülése a tanórákon (2020-2021.)

 

A 2020-2021. tanévben sajnos a járványhelyzet nagyon leszűkítette a lehetőségeinket a külsős programok tekintetében. Hagyományosan sok külsős előadót (közöttük volt diákokat) szoktunk meghívni a tanórákra a környezetvédelem, egészséges életmód, prevenció, fenntarthatóság témáiban. Idén erre sem volt lehetőség. A kihelyezett tanórákra, kirándulásokra, terepgyakorlatokra sem került sor.

 

Akkor hát ki is veszett az ökoiskola szemlélet az oktatásból?

Szerencsére nem.

A tanítási órákon sok tantárgyból foglalkoztak a diákok, tanáraik vezetésével, a fenntarthatóság és a testi-lelki egészség témáival. Néhány példa a sok közül:

 

Biológia

Kunné Szilágyi Andrea tanárnő vezetésével

A 12.a és 12.d osztályban ppt-k készülnek környezetvédelmi, természetvédelmi témákban, nemzeti parkok bemutatása témában.

A 12.-es biológia fakultáción kiemelt téma: a környezetvédelem, ökológiai lábnyom, klímaváltozás, fenntartható fejlődés.

A 10.c és 10.d osztályban a megújuló és meg nem újuló energiaforrások témáját dolgozták fel.

A 11.a osztályban minden szervrendszernél tanulói kiselőadások keretében feldolgozták a hozzá kapcsolódó egészségtani részeket.

A 12.a és 12.d-ben első félévben a hormonális rendszer, idegrendszer egészségtanával is hosszan foglalkoztak, valamint a szaporodás témakörben részletesen volt szó a rákszűrésekről, nemi betegségekről, fogamzásgátlásról, várandósságról, szülésről, szoptatásról.

Kiss Katalin tanárnő vezetésével

11.-es biológia fakultáció: Bükkerdők veszélyben…szövegértési feladat. Ökológiai lábnyom számítása, összehasonlítás, saját teszt.

11.b osztályban: Szexuális felvilágosítás fiúk-lányok csoportfoglalkozás formájában.

Sport és mozgás szerepe a mentális egészség érdekében.

Forráselemzés: nem megfelelően tárolt, kezelt élelmiszerek veszélyei, ételmérgezés

Egészséges táplálkozás módjai, lehetőségei

A dohányzás és hatásai - szövegértési feladat

Frekot Erika tanárnő vezetésével

A 11.c biológia tagozatán kiemelt témák: az emberi szervrendszerek betegségei, a megelőzés és kezelés lehetőségei (bőr, mozgás szervrendszere, vérkeringés, immunrendszer, stb.)

 

Kémia

Herczig Ferencné tanárnő vezetésével

A kémia tananyag szorosan kapcsolódik a környezetvédelemhez. 9. évfolyamon ilyen téma a levegőszennyezés, az autók katalizátorai.

10. évfolyamon a tananyag részei a következők:

 • Fosszilis energiahordozók
 • Megújuló és nem megújuló energiaforrások előnyei és hátrányai
 • Oláh György munkássága - a szénhidrogének reakcióinak kutatása - Nobel-díj
 • Szappanok, mosószerek és fertőtlenítők
 • Papírgyártás

A kémia az egészségvédelemhez is több ponton kapcsolódik, pl. 9.-ben a szabad gyökök és antioxidánsok témájával.

A 11.évfolyam diákjai prezentációkat készítettek kémiából. Néhány téma: 

A víz fontossága, vízgazdálkodás, vizek fajtái, vízlágyítás.

A  kőolaj és a korszerű energiaforrások.

Kémia a konyhában, a háztartásban, a kozmetikában.

A környezetvédelem fontossága.

A műanyagokról.

 

Kémia és informatika kooperáció

Törökné Karakas Marianna tanárnő és Kun József tanár úr vezetésével

A 8.a osztály diákjai prezentációkat készítettek a következő témákban:

 • Egészségügyi szakmák bemutatása
 • Az ember egészsége (mérések)
 • Tápanyagok
 • Tűrőképesség

Földrajz

Kiss Katalin tanárnő vezetésével

A 7.a osztályban téma volt: a Száhel-övezet problémái és kezelésének lehetséges megoldásai. Foglalkoztak a Ausztrál erdőtüzek okaival és következményeivel.

A 8.a osztályban a diákok prezentációkat készítettek hazánk nemzeti parkjairól.

A 9.c a légkör témakörében foglalkozott a következőkkel:

Globális felmelegedés okai, következményei (forráselemzés)

Légszennyezés formái, okai, következményei, az extrém időjárási jelenségek

10.a és 10.c osztályokban témák voltak: A Bajkál-tó természeti értékei (szövegértési feladat), az Aral-tó kapcsán tavak pusztulásának okai. Tengerek, óceánok problémái (túlhalászás, szennyeződések, szemétszigetek, megdöbbentő tények értelmezése). A népességföldrajz témakörnél megbeszélték Konrad Lorenz: Az emberiség nyolc halálos bűne című könyvének fő gondolatait.

 

Angol nyelv

Diószeginé Németh Dorottya tanárnő vezetésével:

Amikor ősszel még jártunk iskolába, a 11.-es csoporttal kimentek az udvarra, és angolul bemutatták a gyerekek a kertet, a rovar hotelt, a fűszerkertet, az „Iskolám” nyelvvizsga témakörre való felkészülés részeként.

A 9.ny-ben (nyelvi előkészítő osztály) két csoportban foglalkoztak az egészséges étkezés témával 4-4 órában. Ugyanitt lelki egészség és internethasználat 3-3 órában. A diákok 2 perces videókat készítettek magukról ebben a témában. (Milyen veszélyei vannak az internet használatnak, milyen szokásaik vannak a felhasználóknak általában, stb.)

A 11.d egyik csoportjában feldolgoztak szövegértési feladatokat a témában a nyelvvizsgára való készülés során: pl. Élet a Maru Wildlife Parkban (1 órában).

 

Francia nyelv

Szalai Bernadett tanárnő vezetésével

12. évf. francia nyelvi fakultáció keretében, a B2 szintű nyelvvizsgára készülő tanulók több tanóra keretében foglalkoztak az alábbi témákkal:

 • egészséges, kiegyensúlyozott táplálkozás (olvasott szöveg értése kompetenciájának fejlesztése)
 • megismerték a francia nemzeti egészségvédelmi program néhány ismeretterjesztő brossúráját, pl.  "Programme National Nutrition Santé / La santé vient en mangeant ; Le guide alimentaire pour tous" 
 • Hallott szöveg értése feladat keretében orvos illetve dietetikus tanácsait hallgatták meg
 • Értelmezték a "Penser global - agir local" (Gondolkodj globálisan - cselekedj helyben!) szlogent.
 • Elolvasták egy környezetvédő szervezet gondolatmenetét arról, hogy a "soutenable"  (fenntartható) vagy a "durable"  (tartós) fejlődés kifejezést szerencsésebb-e használni az angol « sustainable development » francia fordításaként
 • Tesztet töltöttek ki, majd kiértékelték a környezettudatos állampolgári viselkedés témájában ("Test écologie")

 

Olasz nyelv

Vargáné Drexler Zsuzsanna tanárnő vezetésével

A következő témákat szokták feldolgozni olaszórákon, a 12. évfolyamon, a fenntarthatósággal, a környezettudatos életmóddal kapcsolatban :

Tankönyv - Nuovo Progetto Italiano 2B/ unitá 7

 • Vivere in cittá - la raccolta differenziata dei rifiuti
 • Salviamo la Terra  - effetto serra
 • Conversazioni in base alle foto p.es. 
 • Vocabolario relativo alla tutela dell'ambiente - fattori positivi e negativi
 • Comprensione scritta "Una conversazione sull'ecologia"
 • Comprensione orale "Il WWF"

Lucia Cini "Strategie di scrittura" - Regole di comportamento per chi ama e rispetta l'ambiente"

Kocsis Andrea - Csikesz Judit "Színes kérdések és válaszok olasz nyelvből" - L'ambiente e il clima

A nyelvi előkészítő osztályok olaszóráin további témák feldolgozására is sor került, pl. Voglio vivere in un mondo verde (Egy zöld világban akarok élni).

 

Német nyelv

Karlovits Piroska tanárnő vezetésével

2020 őszén a 11.d osztály németes csoportja vizsgára készült, az egyik téma a környezetvédelem volt. Ennek keretében beszéltek a levegő- és vízszennyezésről, az üvegházhatás kialakulásáról, az ózonlyuk keletkezéséről, káros hatásairól, az erdőirtás ártalmairól, a savas esőről. Fontos fejezet volt a témán belül, hogy egyénileg mit tehetünk a környezetünk védelme érdekében: szelektív hulladékgyűjtés, takarékos víz- és áramfelhasználás, stb. További téma volt az egészséges táplálkozás.

Foglalkoztak németórán a Ruhr-vidék bemutatásával, aminek kapcsán az ipari környezetszennyezés, illetve a korszerű környezetkímélő technikák is szóba kerültek.

Katonáné Mayer Katalin tanárnő vezetésével

A 9.d nyelvi osztályban a Goethe Intézet oktatófilmjeinek a felhasználásával a németes csoport pódiumbeszélgetést tartott a környezetvédelem témájában. A diákok felkészültek az egyes szerepekre, majd a vita során igyekeztek megvédeni a szerepükből adódó álláspontjukat.

 

Osztályfőnöki órák

A 9.c osztályban osztályfőnöki óra keretében az OTP Fáy András Alapítványa által szervezett stream előadáson a környezetgazdálkodás volt a téma.

10. c osztályfőnöki óra: személyiségteszt kitöltése és megbeszélése az iskolapszichológus ajánlásával (önismeret fejlesztése)

Héjas Anita iskolapszichológus vezetésével

7.a, 9.b, 9.c osztályokban

A pszichológusi segítségkérés okai, módjai, lehetőségei.

9.c, 11.c, 12.a osztályokban

A digitális oktatás tapasztalatai és negatív hatásainak csökkentésére alkalmazható módszerek

9.b osztályban:

Önismeret, lelki egészség

7.a ( 3 óra), 9.c (1 óra)

Önismeret, lelki egészség megőrzése (foglalkozások a pályaorientációs projektnapon)

 

Pénz7 program keretében

Feketéné Tóth Márta tanárnő vezetésével

A 9.c osztály online előadáson vett részt „Környezetgazdálkodás” címen.

Kónyáné Baracsi Beáta tanárnő vezetésével

A Pénz7 keretében a diákok megtekintettek egy videót „családi költségvetés zöld szemléletben” címmel, valamint feladatokat oldottak meg ebben a témában.

 

A lelki egészség megőrzését támogatják az iskolapszichológus által a Classroomban a diákok, szülők, tanárok számára külön közzétett anyagok: szorongásoldás, segítségkérő helyek, humor, kreativitás, dühkezelés, bántalmazás, tanulásmódszertan, mozgással kapcsolatos anyagok, napirend, digitális oktatáshoz kapcsolódó anyagok.

 

Képgaléria