Iskolánk tanárai 2015-2016.

Fehér Név Tantárgy Szertár
 1. Szalai Bernadett  francia nyelv Igazgató 103.
 2. Bőgel Zsuzsanna  informatika, matematika   

125.

 3.  Cirkovics Melinda   testnevelés   23.
 4. Czompó Melinda   magyar nyelv és irodalom, olasz nyelv, erkölcstan   121.
 5.  Csaba Erika  ének-zene   130.
 6.  Csizmazia László    testnevelés  Testnevelés tantárgygondozó 23.
 7.  Csuri Veronika      Könyvtáros  könyvtár
 8.  Diószegi Endre    magyar nyelv és irodalom, történelem    136.
 9.  Diószeginé Németh Dorottya  angol nyelv  Az angol munkaközösség vezetője  8.
10.  Dombovári László    matematika, fizika    136.
11.  Fábián Harriet    angol nyelv    8.
12.  Farkas Zoltán  földrajz, történelem   107.
13.  Fehér-Stróber Katalin    angol nyelv, történelem   107.
14. Feketéné Tóth Márta   matematika, fizika   8.
15. Fodor Éva   francia nyelv, dráma és tánc   121.
16. Frekot Erika    biológia, földrajz  Igazgatóhelyettes  102.
17. Hári Zoltán    angol nyelv    107.
18. Herczeghalmi Mária   német nyelv   110.
19. Herczig Ferencné  kémia  1997-től  2013-ig az Iskola igazgatója 37.
20. Hollander Gyöngyi   magyar nyelv és irodalom, történelem   106.
21. Kackstetter  Mária   angol nyelv   13.
22. Kapcsos Éva   magyar nyelv és irodalom, történelem A humán munkaközösség vezetője 106.
23.  Karlovits Piroska  német nyelv, történelem  Az idegen nyelvi munkaközösség vezetője  106.
24. Katonáné Mayer Katalin    német nyelv   110.
25. Kiss Katalin  biológia, földrajz    36.
26. Kistelekiné Csiki Erika matematika, technika, életvitel és gyakorlat   125.
27.

Kónyáné Baracsi Beáta 

matematika, fizika, informatika Igazgatóhelyettes  102.
28. Kőszegi László  informatika    125.
29. Kunné Szilágyi Andrea  biológia, kémia A természettudományi munkaközösség vezetője  36.
30.  Lengyelné Farkas Julianna  német nyelv    36.
31.  Magyar Tamás  matematika, fizika    43.
32. Mezei Zoltán    biológia, kémia    40.
33. Mezősi Monika  

magyar nyelv és irodalom,

francia nyelv
  110.
34.  Palágyi Andrea  matematika, informatika    126.
35. Pálinkás Réka   angol nyelv, történelem   8.
36. Péter Zsuzsa   francia nyelv   110.
37.  Proksza Ágnes    magyar nyelv és irodalom, etika   9.
38.  Sallai Zoltán    etika, erkölcstan, dráma és tánc   9.
39.  Szabó Csaba    rajz és vizuális kultúra   130.
40.  Szabó Péter    testnevelés    23.
41.  Szilágyi Anna-Mária  matematika  A reál munkaközösség vezetője  126.
42.  Taylor Ibolya    angol nyelv    13.
43.  Törökné Karakas Marianna  informatika, matematika  Informatika tantárgygondozó   126.
44.  Tősér Helga  angol nyelv    13.
45.  Varga Anna testnevelés   23.
46.  Varga Gábor   matematika, fizika   43.
47.  Vargáné Drexler Zsuzsanna  francia nyelv, olasz nyelv    121.

« Vissza