Iskolánk tanárai 2017-2018.

 Név Tantárgy Szertár
 1. Szalai Bernadett  francia nyelv Igazgató 103.
 2. Bőgel Zsuzsanna  informatika, matematika   

125.

 3.  Cirkovics Melinda   testnevelés   23.
 4. Czompó Melinda

 

 

magyar nyelv és irodalom, olasz nyelv, erkölcstan Az osztályfőnöki munkaközösség vezetője 121.
 5.  Csaba Erika  ének-zene   130.
 6. Cseh Magyara Zsuzsanna   német nyelv, angol nyelv   106.
 7. Csengeri Tünde   angol nyelv, német nyelv   107.
 8.  Csizmazia László    testnevelés  Testnevelés tantárgygondozó 23.
 9.  Csuri Veronika      Könyvtáros  könyvtár
 10.  Diószegi Endre    magyar nyelv és irodalom, történelem    136.
11.  Diószeginé Németh Dorottya  angol nyelv  Az angol munkaközösség vezetője  8.
12.  Dombovári László    matematika, fizika    136.
13.  Fábián Harriet    angol nyelv    8.
14.  Farkas Zoltán  földrajz, történelem   107.
15.  Fehér-Stróber Katalin    angol nyelv, történelem   tartósan távol
16. Feketéné Tóth Márta   matematika, fizika   8.
17. Frekot Erika biológia, földrajz Igazgatóhelyettes 102.
18.  Hári Zoltán     angol nyelv   107.
19. Herczig Ferencné    kémia  1997-től  2013-ig az Iskola igazgatója 37.
20. Hollander Gyöngyi magyar nyelv és irodalom, történelem   106.
21. Kackstetter  Mária   angol nyelv   13.
22. Kapcsos Éva   magyar nyelv és irodalom, történelem A humán munkaközösség vezetője 106.
23.  Karlovits Piroska  német nyelv, történelem  Az idegen nyelvi munkaközösség vezetője  106.
24. Katonáné Mayer Katalin    német nyelv, technika, életvitel és gyakorlat   110.
25. Kiss Katalin  biológia, földrajz    36.
26. Kistelekiné Csiki Erika matematika   125.
27.

Kónyáné Baracsi Beáta 

matematika, fizika, informatika Igazgatóhelyettes  102.
28. Költő Emese   fizika    43.
29. Kőszegi László  informatika    125.
30. Kunné Szilágyi Andrea  biológia, kémia A természettudományi munkaközösség vezetője  36.
31.  Magyar Tamás matematika, fizika    43.
32.   Mezei Zoltán biológia, kémia   40.
33. Mezősi Monika  

magyar nyelv és irodalom,

francia nyelv
  110.
34. Nagy Levente   testnevelés    23.
35.  Palágyi Andrea  matematika, informatika    126.
36. Péter Zsuzsa   francia nyelv   110.
37.  Proksza Ágnes    magyar nyelv és irodalom, etika   9.
38. Réthelyiné Bea Krisztina       121.
39.  Sallai Zoltán    etika, erkölcstan, dráma és tánc   9.
40.  Szabó Csaba    rajz és vizuális kultúra   130.
41.  Szabó Péter    testnevelés    23.
42.  Szilágyi Anna-Mária  matematika  A reál munkaközösség vezetője  126.
43.  Taylor Ibolya    angol nyelv    13.
44. Tikász András Istvánné        
45. Törökné Karakas Marianna  informatika, matematika  Informatika tantárgygondozó  126.
46.  Tősér Helga  angol nyelv    13.

47. 

Varga Anna testnevelés   23.
48.  Vargáné Drexler Zsuzsanna  francia nyelv, olasz nyelv    121.

           

« Vissza