Sport és művészetek munkaközösség

Tagjai:

 

Csizmazia László - testnevelés; munkaközösség-vezető

Harcz Katalin - ének-zene

Komáromi Ede - testnevelés

Sallai Zoltán - dráma és tánc - dráma és színház - technika, életvitel és gyakorlat - emberismeret és etika - etika

Szalontai-Csics Emese - vizuális kultúra

Szabó Péter - testnevelés

Varga Anna - testnevelés