35 éves az Ady: Interjú Birtók Zsolttal

Birtók Zsolt 2007-ben kezdte meg tanulmányait az Ady Endre Gimnáziumban. Nyelvi előkészítő tagozatra nyert felvételt Fábián Harriet tanárnő osztályába.  

9. osztályban előrehozott középszintű angol érettségi vizsgát tett, 10. osztályban előrehozott emelt szintű angol érettségit szerzett, 11. osztályban a második idegen nyelvből, németből emelt szintű érettségi vizsgát tett ezzel középfokú nyelvvizsgát szerezve. 12. osztályban C1-es szintű ECL nyelvvizsgát tett. Az érettségi vizsgákat követően felsőfokú német nyelvvizsgát szerzett, így a felsőoktatást két C1-es szintű képesítéssel kezdte meg.

A továbbtanulással kapcsolatban nem volt sok elképzelése, konkrét intézményt nem tudott említeni, megjelölni, ahol szeretett volna továbbtanulni. Csak a jövőben végzendő munkáról volt némi elképzelése: irodai munkát szeretett volna végezni, de azt nem tudta, milyen irányba induljon el.

2012-ben felvételt nyert a BGE Külkereskedelmi Nemzetközi Gazdálkodás nappali alapszakára. Egyik osztálytársa biztatására választotta az intézményt, mivel a jelentkezés időszakában sem tudta pontosan, hol szeretne továbbtanulni. Megszerzett pontszámai nem bizonyultak elégnek az államilag támogatott képzéshez, így az önköltséges szakot kezdte meg. A képzés első évében már nagy nehézségekbe ütközött, a szak sokkal mélyebb matematika tudást követelt meg, mint az, amivel rendelkezett. Hosszadalmas munkájába került olyan matematikai tudást szerezni, amivel helyt tud ott állni. Az első évben a kijelölt kreditek töredékét szerezte meg, így az évet meg kellett ismételnie. Azt érezte, valóban magára van utalva, hoznia kell egy döntést: vagy elkezd a tanulmányaira fókuszálni, vagy felesleges egyetemre járnia. Egyetem mellett elkezdett dolgozni és elhatározta, hogy valóban az egyetemre fog összpontosítani. Végül gazdaságdiplomácia szakirányon szerezte meg a diplomáját. Egyetemi évei során számos helyen dolgozott gyakornokként, sok tapasztalatot szerzett ezeken a helyeken. Végül 2014-ben logisztikusként kezdett dolgozni az egyik helyen, ahol tanulmányai alatt gyakornok volt.

2017-ig itt dolgozott, majd céget váltott, hasonló munkakörben dolgozott ott is. 2019 novemberére azt érezte, teljesen kiégett, elveszítette minden motivációját a munkával kapcsolatban, nem volt kedve bejárni, nem tudott teljes életet élni, elfáradt. Végül ajánlatot kapott egy régi ismerősétől, ezáltal az Opus Tigáz Zrt. beszerzési osztályán volt lehetősége elhelyezkedni, azóta is itt dolgozik. Úgy érezte, szüksége volt a váltásra, ezt a munkáját sokkal jobban szereti, másfajta kihívásokkal néz szembe, más jellegű felelőssége van. Azt érzi, itt nagyobb megbecsülést kap, mint eddigi munkahelyein.

A munkából és a gimnáziumi tanulmányokból fakadóan a nyelvek fontos szerepet töltenek be az életében. A nyelvek tanulása során, kifejezetten az angol nyelvvizsgák kapcsán, sok tapasztalatot szerzett. Ezeket az első egyetemi éve után értette meg igazán: vagy elhatározza magát és tanul, hogy meg tudja szerezni képesítését, vagy otthagyja az egészet. Megtanulta, hogy célokat kell maga elé állítania és ezeket elérni.

Fontosnak vélte felhívni a pályaválasztásra is a figyelmet. Eddigi életére visszatekintve ezt élte meg egyik legnehezebb döntésként. Azt hangsúlyozta, hogy nagyon fontos a sok információ, a tájékozódás, főleg a tekintetben, hogy később az adott képesítéssel milyen munkakört tölthetünk be. Végezetül azt emelte ki, hogy az Adyból magával hozta az idegen nyelvek és egyáltalán a tanulás, az önképzés fontosságát.

Készítette: Lieber Tamás 12. b

Fájlok

Birtók Zsolt interjú FE javított.pdf (285 KB)
LetöltésMegnyitás