Felvételi

 INFORMÁCIÓK BEIRATKOZÁSRÓL

Tisztelt Szülők!

 

A Beiratkozás időpontja intézményünkben: 2022. június 23. csütörtök 8:00 órától 12:00 óráig

 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 45/A. §-a leírja, hogy a középfokú iskolába történő beiratkozáskor be kell mutatni a személyazonosító igazolványt, valamint le kell adni az általános iskolai tanulmányok befejezését igazoló bizonyítványt.

A rendeletben meghatározottak alapján a középfokú intézménybe történő beiratkozáskor az iskolában a személyes megjelenés kötelező, azonban a szülőknek vagy más törvényes képviselőknek lehetőségük van a beiratkozáshoz szükséges adatok előzetes, online beküldésére a KRÉTA rendszeren keresztül.

 

 1. A szülők/törvényes képviselők teendői beiratkozás előtt

 • A KRÉTA rendszer e-Ügyintézés felületén 2022. június 15. és 2022. június 20. közötti időszakban  nyílik meg a lehetőség a szülők/törvényes képviselők részére, hogy a középfokú intézménybe felvételt nyert gyermekeik adatait előzetesen, online módon beküldjék a középiskolába a „Beiratkozás középfokú intézménybe" (BKI) folyamat segítségével. 

           Az ügyintézés menetének részletes leírását pdf formátumban itt találják.

 • Az adatbeküldésre kétféle lehetőség van:

  a)    Ha a beiratkozással érintett tanuló általános iskolája használja a KRÉTA rendszert

 A szülő/törvényes képviselő az általános iskolai gondviselői azonosítójával és jelszavával bejelentkezik az általános iskola e-  Ügyintézés felületére, kiválasztja a „Beiratkozás középfokú intézménybe” (BKI) ügyintézést. Ekkor a rendszer betölti a tanuló általános iskolai KRÉTA rendszerében lévő személyes adatait a felületre, amelyet a szülő/törvényes képviselő ellenőriz, és ha kívánja, módosíthatja, kiegészítheti azokat.

 

  b)    A beiratkozással érintett tanuló általános iskolája nem használja a KRÉTA rendszert

 A szülő/törvényes képviselő az e-Ügyintézés felületen (https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap) keresztül ideiglenes regisztráció létrehozása után belép a KRÉTA e-Ügyintézés felületére és kiválasztja a „Beiratkozás középfokú intézménybe” (BKI) ügyintézést. A felületen kitölti a gyermek személyes és lakcím adatait, továbbá a szülők/törvényes képviselőkre vonatkozó, valamint a beiratkozáshoz szükséges adatokat.

 

Mindkét esetben ki kell választani az intézményünket: Budapest XIII. Kerületi Ady Endre Gimnázium

 • Ha a rendszer megtalálja a tanulót az intézmény KRÉTA adatbázisában, akkor fogadja a beküldött adatokat, és legenerálja a nyomtatványokat
 • A szülő kinyomtatja és aláírja a dokumentumokat (adatlap és szülői nyilatkozat törvényes képviselőrőlés feltölti az e-Ügyintézés BKI felületére. 

Megjegyzés: A BKI ügy beküldése előtt az oldal alján lévő Előnézet gombbal tölthető le, majd nyomtatható ki az adatlapot és a szülői nyilatkozatot tartalmazó pdf állomány. A házirend megismeréséről szóló nyilatkozatot nem szükséges beküldeni.

 

   A kérelemhez a következő dokumentumokat szükséges még feltölteni (csatolni):

      -    általános iskolai bizonyítvány másolata (6. illetve 8. osztály év végi bizonyítvány másolata)

      -    a gyermek személyi igazolványának fénymásolata (mindkét oldal)

      -    a gyermek születési anyakönyvi kivonatának fénymásolata

      -    a gyermek lakcímkártyájának fénymásolata (mindkét oldal)

      -    a tanuló TAJ kártyájának fénymásolata

      -    a tanuló adókártyájának fénymásolata

      -    diákigazolványhozlakhely szerinti okmányirodától kapott hivatalos nyomtatvány

           (NEK-Adatlap)

      -    7. osztályosoknak: kitöltött és aláírt nyilatkozat etika, illetve hit- és erkölcstan oktatásról 

  

Amennyiben megtalálja a tanulót az Ady Endre Gimnázium KRÉTA rendszere, fogadja a beküldött adatokat és dokumentumokat (szükség esetén hiánypótlásra szólít fel)

Amennyiben nem találja meg a rendszer a tanulót a megadott adatok alapján, a rendszer üzenetet küld a szülőnek az adatok pontosítására, illetve ez esetben kérjük vegye fel a kapcsolatot intézményünkkel: titkar@adygimnazium.eu; tel.: 06-1/320-8640

 

Megjegyzés:

Felhívjuk a figyelmet, hogy az adatok megadásánál a Budapesten született diákok esetében a kerület megadása is szükséges (példa: Budapest VIII. kerület). Nagyon fontos továbbá, hogy a név, oktatási azonosító, születési hely és születési dátum adatok pontosan egyezzenek (ékezet, kötőjel, szóköz, stb.), mert a rendszer csak ebben az esetben tudja fogadni a beküldött adatokat. Javasoljuk továbbá az elektronikus ügyintézéshez a Chrome böngésző használatát.

 

Javasoljuk, hogy végezzék el a KRÉTA felületén a beiratkozáshoz szükséges adatok előzetes feltötltését, mert ez nagy mértékben felgyorsítja a személyes ügyintézést a beiratkozás napján!

 

   2. A szülők/törvényes képviselők teendői a beiratkozás napján (június 23-án)

 • beiratkozás személyesen
 • beiratkozáskor kérjük leadni: 

              - általános iskolai bizonyítvány

              - NEK adatlap

              - a BKI felületről kinyomtatott és aláírt adatlap, valamint szülői nyilatkozat törvényes képviselőről

              - 7. osztályosoknak: nyilatkozat etika, illetve hit- és erkölcstan oktatásról 

              - amennyiben nem sikerült felötlteni az e-ügyintézés során: személyi igazolvány, születési anyakönyvi kivonat,

                lakcímkártya, TAJ- kártya, adókártya fénymásolata

 • iskolai logós póló(k), nyakkendő megrendelése, befizetése
 • tanulóbiztosítás intézésének lehetősége
 • osztályfőnöki információk
 • beiratkozásról szóló igazolás kiadása

Megjegyzés:

Ha a szülő/törvényes képviselő nem tud személyesen megjelenni 2022. június 23-án 8:00 és 12:00 óra között, szabályos meghatalmazással (2 tanúval aláírva) a beiratkozást más meghatalmazott nagykorú személy is intézheti.

 

NEK adatlaphoz kiegészítés:

Amennyiben a NEK-adatlap nem áll rendelkezésre június 23-ig, kérjük ennek ügyintézését legkésőbb július 30-ig tegyék meg, és a NEK azonosítót tartalmazó adatlap másolatát pedig küldjék el a titkar@adygimnazium.eu  e-mail címre.

NEK adatlap hiányában is szükséges a beiratkozás előtt az elektronikus ügyintézést (BKI folyamat) elvégezni.

 

 

 

Iskolavezetés

 

--------------------------------------------------------------------------

 

VÉGLEGES FELVÉTELI JEGYZÉK

Tisztelt Szülők! Kedves Diákok!

 

Az alábbi hivatkozásokra kattintva megtekinthető az intézményünkbe felvételt nyert tanulók listája.

Az értesítő leveleket a napokban postázzuk.

 

Felvett tanulók listája oktatási azonosító szám szerinti sorrendben, képzési területenként:

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------- 

 IDEIGLENES FELVÉTELI JEGYZÉK

Tisztelt Szülők! Kedves Diákok!

 

Az alábbi hivatkozásokra kattintva megtekinthető az ideiglenes felvételi jegyzék.

 • Amennyiben valaki nem tett szóbeli vizsgát, nem került rangsorolásra.
 • Pontazonosság esetén a sorrendet a felvételi tájékoztató füzetben megadott szempontok alapján határoztuk meg.
 • Egy tanuló több tanulmányi terület rangsorában is szerepelhet.
 • 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 40. § (1): A középfokú iskola a felvételi vizsgák befejezése után, legkésőbb a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott időpontig a honlapján nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi jegyzékét. A nyilvánosságra hozott felvételi jegyzékben a jelentkező az oktatási azonosító számával szerepel, egyéb személyes adatai nélkül. Ha a jelentkező a 37.§ (7) bekezdése szerint a jelentkezési lapján kérte, hogy a felvételi jegyzékben egyéni adat, jelige alkalmazásával szerepeltessék, akkor a középfokú iskola az oktatási azonosítószám helyett a jelentkező egyéni adatát, jeligéjét tünteti fel.

Eredmények oktatási azonosítószám szerinti sorrendben képzési területenként:

Az Oktatási Hivatal által elkészített egyeztetett felvételi jegyzék alapján 2022. április 29-ig postára adjuk a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek (a jelentkezési lapon megjelölt értesítési címre).

 

-------------------------------------------------------------------------- 

 

SZÓBELI MEGHALLGATÁSRA  BEHÍVOTT TANULÓK Beosztása

SZÓBELI IDŐPONTOK

 

A szóbeli meghallgatások lebonyolításval kapcsolatos járványügyi intézkedések, információk 

 

Információk a szóbeli beosztáshoz

 

Felhívjuk ismételten a figyelmet, hogy a szóbeli időpontjáról a tanulónak/szülőnek külön értesítést nem küldünk!

Ajánljuk figyelmükbe felvételi tájékoztatónkat, melyben a szóbelin kérdezhető témaköröket minden tagozatunkra vonatkozóan megadtuk.

 

Hatévfolyamos képzés - bizottságok

 

Öt- és négyévfolyamos képzések - bizottságok

 

-------------------------------------------------------------------------- 

Szóbeli MEGHALLGATÁSRA  behívott tanulók listája

 

Információk a szóbeli meghallgatásra történő behívásról

 

 Hatévfolyamos képzés:

  

Öt- és négyévfolyamos képzéseink: 

 -------------------------------------------------------------------------- 

TISZTELT SZÜLŐK! KEDVES FELVÉTELIZŐ DIÁKOK!

Ezen az oldalon igyekszünk a lehetőségekhez mérten sokoldalúan bemutatni intézményünket.

Arra törekszünk, hogy az itt megjelenő anyagok, valamint az online igazgatói tájékoztatók valamelyest pótolják a járványhelyzet miatt elmaradó Nyílt napokat.

 

Tájékoztató füzet a 2022-2023-as tanévre

 

Üdv a sulinkban – kisfilm az Adyról (2018)

 

Élet az Adyban - kisfilm (2020)

 

A TV13 riportja iskolánk újonnan kialakított átriumáról (2020)

 

Érettségi eredményeink

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

TISZTELT SZÜLŐK! KEDVES FELVÉTELIZŐ DIÁKOK!

Az alábbiakban a 2021/2022-es tanévi felvételi eljárásunkkal kapcsolatos tájékoztató anyagokat

tekinthetik meg.

 

Tájékoztató füzet a 2022-2023-as tanévre

 

Beiskolázási tájékoztató

A 2022-2023-as tanévre tervezett osztályok

Szülői tájékoztatók és nyílt napok

Felvételi eljárás

6 évfolyamos szóbeli felvételiről

4 és 5 évfolyamos szóbeli felvételiről

 

 

További fontos információk a 2021/2022-es tanév középfokú felvételi eljárásáról

az Oktatási Hivatal honlapján:

 

A középfokú felvételi eljárás információi

 

Fájlok

Érettségi eredmények 2013-2021.pdf (1218 KB)
LetöltésMegnyitás
Információk a központi írásbeli felvételi vizsgák lebonyolításáról_2022_mod2.pdf (143 KB)
LetöltésMegnyitás
Felvételi eljárás_2021_2022_2_mod.pdf (750 KB)
LetöltésMegnyitás
Tájékoztató füzet Ady Endre Gimnázium 2022-2023_mod.pdf (2582 KB)
LetöltésMegnyitás
A hatévfolyamos szóbeli meghallgatásra behívott tanulók listája_2022.pdf (496 KB)
LetöltésMegnyitás
nyelvi előkészítő évfolyammal induló képzés - szóbeli vizsgára behívott tanulók listája_2022.pdf (812 KB)
LetöltésMegnyitás
általános képzés - szóbeli meghallgatásra behívott tanulók listája_2022.pdf (1036 KB)
LetöltésMegnyitás
szóbelire behívottak listája információk 2022_2.pdf (279 KB)
LetöltésMegnyitás
Információk szóbeli beosztáshoz_2022_.pdf (88 KB)
LetöltésMegnyitás
Szóbeli beosztás 6. osztályos tanulóknak 2022.02.28 hétfő.pdf (245 KB)
LetöltésMegnyitás
Szóbeli beosztás 6. osztályos tanulóknak 2022.03.02. szerda.pdf (164 KB)
LetöltésMegnyitás
Szóbeli beosztás 6. osztályos tanulóknak 2022.03.04. péntek.pdf (160 KB)
LetöltésMegnyitás
Információk a szóbeli vizsgák lebonyolításáról_2022.pdf (112 KB)
LetöltésMegnyitás
emelt biológia képzés - szóbeli meghallgatásra behívott tanulók listája_2022_2.pdf (875 KB)
LetöltésMegnyitás
szóbeli beosztás 8_osztályos tanulóknak 2022_02_28_hétfő.pdf (753 KB)
LetöltésMegnyitás
szóbeli beosztás 8_osztályos tanulóknak 2022_03_01_kedd.pdf (803 KB)
LetöltésMegnyitás
szóbeli beosztás 8_osztályos tanulóknak 2022_03_02_szerda.pdf (664 KB)
LetöltésMegnyitás
szóbeli beosztás 8_osztályos tanulóknak 2022_03_03_csütörtök.pdf (656 KB)
LetöltésMegnyitás
szóbeli beosztás 8_osztályos tanulóknak 2022_03_04_péntek.pdf (654 KB)
LetöltésMegnyitás
emelt humán képzés - szóbeli meghallgatásra behívott tanulók listája_2022_2.pdf (197 KB)
LetöltésMegnyitás
1101 hatévfolyamos képzés ideiglenes felv jegyzék 2022 03 10.pdf (177 KB)
LetöltésMegnyitás
1102 ötévfolyamos nyelvi elők képzés ideiglenes felv jegyzék 2022 03 10.pdf (220 KB)
LetöltésMegnyitás
1103 négyévfolyamos képzés emelt biológia ideiglenes felv jegyzék 2022 03 10.pdf (180 KB)
LetöltésMegnyitás
1104 négyévfolyamos képzés emelt humán ideiglenes felv jegyzék 2022 03 10.pdf (182 KB)
LetöltésMegnyitás
1105 négyévfolyamos képzés általános tantervű ideiglenes felv jegyzék 2022 03 10.pdf (264 KB)
LetöltésMegnyitás
Felvettek listája 1101 hatévfolyamos képzés 2022_2023_AEG.pdf (162 KB)
LetöltésMegnyitás
Felvettek listája 1102 ötévfolyamos képzés _nyelvi előkészítős képzés 2022_2023_AEG.pdf (163 KB)
LetöltésMegnyitás
Felvettek listája 1103 négyévfolyamos képzés _emelt biológia 2022_2023_AEG.pdf (160 KB)
LetöltésMegnyitás
Felvettek listája 1104 négyévfolyamos képzés _emelt humán 2022_2023_AEG.pdf (160 KB)
LetöltésMegnyitás
Felvettek listája 1105 négyévfolyamos képzés _általános tantervű 2022_2023_AEG.pdf (164 KB)
LetöltésMegnyitás
BKI_Szülői tájékoztató_2022.pdf (1470 KB)
LetöltésMegnyitás
nyilatkozat hit-, és erkölcstan_7_osztály_2022_2023.docx (13 KB)
LetöltésMegnyitás