DRÁMA PROJEKT AZ ADY ENDRE GIMNÁZIUMBAN

 

A 2015-2016. tanévben a hossztávú intézményi stratégiai céljaink eléréséhez olyan munkacsoportot alakítottunk, amely a drámapedagógia módszereivel képes támogatni és megszervezni olyan tantárgyak közti külső és belső integráción épülő folyamatokat, melyek elvezetnek ahhoz, hogy sikeresen fejlesszük a diákok kulcskompetenciáit. Olyan interaktív tevékenységeket, tanulási környezetet szerveztünk a drámamódszer segítségével, mely több tantárgy tananyagát is összekapcsolja, ezzel érthetőbbé teszi azokat a diákok számára.

Az iskolában a dráma módszertanában tevékenykedő projektmunkacsoport bemutatta a drámapedagógia módszereit a kollégáknak, olyan bemutató órák illetve foglalkozások megtartásával, ahol az érdeklődő kollégák is betekintést nyerhettek és módszertani repertoárjukat bővíthették.

A megtanult elméleti ismeretek és gyakorlati feladatok a drámatechnika alkalmazása a tanítási-tanulási folyamatban lehetőséget adtak arra, hogy az új módszert adaptáljuk és az iskola speciális igényeihez, és a tantervi követelményekhez alakítsuk. A munkacsoport tagjai olyan óravázlatokat, óraterveket, hoztak létre, amelyek az új módszer segítségével a drámatechnika mindennapi használatával a tantárgyi integrációt támogatva képesek munkájukat végezni. Diákok szociális és érzelmi kompetenciáit, motiváltságát fejlesztik, és ez által sikeresebbé teszik őket a tanulási folyamatban is. Képesek lesznek felismerni, hogy milyen tényezők akadályozzák az együttműködést és a módszer használatát, valamint a felmerülő problémák megoldására

Mivel az képzésen résztvevő külföldi tanárok különböző oktatási rendszerrel, különböző szabályokkal és gyakorlatokkal rendelkeztek, ezek megismerése segítette a saját módszertani kultúránk fejlesztését, így a dráma munkacsoport képzésen való részvétele segítette azt a folyamatot, hogy a kollégákat és a diákjainkat is bevonjuk különböző munkafolyamatokba, és egyéb más dráma vonatkozású projektekbe.

A projekt megteremtette a lehetőségét annak, hogy

  • csökkentsük az iskolai sikertelenség mértékét;
  • fejlesszük a diákok és tanárok kommunikációs, együttműködési, prezentációs készségét, problémamegoldó, kritikai  és kreatív gondolkodását;
  • olyan új, innovatív módszereket adaptáljunk, mely segítségével csökkenteni tudjuk a különbségeket a diákok tudása és képességei között, mely nem csak a munkában, hanem a személyes életükben is a fejlődést, a jóllétet, a társadalmi szerepvállalást segíti elő;
  • minél inkább tanulóközpontú pedagógiai megközelítést alkalmazzunk;
  • biztonságos és barátságos környezetet biztosítsunk az emberi jogok és értékek közvetítéséhez;
  • az Európai Unió különböző országainak oktatási rendszerét, jó gyakorlatait  megismerjük, azokat beépítsük  munkánkba, tananyagon kívüli tudást is átadhassunk, ennek segítségével a diákjaink szociális,  empátiás, nyelvi és interperszonális képességeit is fejleszthessük;
  • megmutassuk Európa kulturális sokféleségét,
  • angol nyelvi képességeink gyakorlását, alkalmazását, fejlesztését.

A projektben megszerezett kompetenciák és élmények igazoltan segítették a tanárokat, hogy a tanulók minél inkább elköteleződjenek az interaktív tanulás környezet mellett, higgyenek abban, hogy ezzel jobb eredményeket érnek el.  Hiszünk abban, hogy a projekt révén elkezdett folyamattal iskola egészségesebb szociális környezetté válik  hosszútávon megkezdett szemléletváltással, mely lehetővé teszi a tanulók személyiségének egyéni fejlődését, jóllétét. Magabiztosabbak lesznek, kreatívabbak, kommunikatívak. A projekt segítette, hogy az  iskola még inkább érzékenyebbé válik a nyelvi kulturális sokszínűség irányába. Megnyitja a lehetőségeket a szakmai fejlődés, motiváció, lelkesedés megnövelése irányába. A projekt olyan eszközökkel látta el a dráma munkacsoportot, melyek segítségével az kitűzött célokat elérték és ezeket az eszközöket az intézményben sikerült változatos formában közkinccsé tenni. Az intézmény stratégiájának megfelelően a projekt  beindította mindazt, ami az intézmény hosszútávú fejlesztési terveinek része.

Azért fontos részt venni hasonló képzésen, mert az Európai Únióban együttműködő tagállamok megismerése segíti, hogy sikeresebben vonjuk be a kollégákat és a diákjainkat is különböző projektekbe. Lehetővé válik, hogy nemzetközi kapcsolataink révén egy ERASMUS+ KA2 projektben is részt vegyünk.

 

A projekt eredményei:

Tantárgyakba integrált drámpedagógiai tartalmú óratervek (https://twinspace.etwinning.net/18870/pages/page/108906)

A drámapedagógia intézményi integrálásának tantestületi és intézményen túlmutató tevékenységi formái:

Más XIII. kerületi  iskolából érkezett  kollégák számára tartott információs bemutató a szakmai képzésekről és a drámapedagógia tantárgyi integrálásáról:

Szakmai WEB felületek, módszertani gyűjtemények.  Különösen hasznosnak véljük az elkészült weblap  http://tkmariann.webnode.hu anyagának megosztását. Olyan módszertani összefoglalást sikerült rajta megosztani, mely valóban segíthet a módszerrel ismerkedő tanároknak a módszer használatában. Ezeket a cikkeket olyan elismert szaktekintélyek írták, mint pl. Szitó Imre, Kaposi László. Az Etwinning és GOOGLE online felületen összegyűjtöttük és interneten megosztottuk  a pedagógia szempontból összes fontos linket.

Óralátogató csoport

  • A dráma munkacsoport aktívan részt vett atantestületen belül működő önkéntesen szerveződött óralátogató csoportban, hogy saját óráikon a drámapedagógia módszerek alkalmazás minél több kolléga számára megismerhető legyen.

A dráma alkalmazás különböző pedagógia területeken:

Színházi előadások drámapedagógia foglalkozásokkal (példatár)

  • Ezen az oldalon ötletet találnak az érdeklődő pedagógusok az iskolában meghívható  és a színházakban fellelhető ifjúsági  előadásokra melyekhez  drámapedagógia foglalkozás kapcsolódik. A gyakorlott drámatanárok vezette feldolgozások inspirálják, módszertanilag támogathatják a tanár kollégákat, hogy bátrabban alkalmazzák a saját szaktárgyi óráikon a drámapedagógiát. https://twinspace.etwinning.net/18870/pages/page/134767/edit

 

« Vissza