Sulikódex

SULIKÓDEX

 

A ruházattal kapcsolatos szabályok

A hatályos törvényekkel összhangban tilos az iskolában olyan ruhaneműt és tárgyat hordani, amely képpel, felirattal (magyar vagy idegen nyelven) részben vagy egészében (esetleg rejtve)

 • erőszakot hirdet vagy arra buzdít
 • vallási, kisebbségi vagy kegyeleti jogot sért
 • fegyvert, harci eszközt tüntet fel
 • önkényuralmi jelképeket használ
 • élő vagy elhunyt politikai személyiségek képét vagy politikai pártok emblémáit ábrázolja
 • az egészségre ártalmas élvezeti cikket jelenít meg vagy annak fogyasztására buzdít
 • a szexualitást hangsúlyozza
 • trágár szavakat használ
 • romboló, anarchista ideológiát közvetít.

Az előbbiekben felsoroltak az iskola berendezési tárgyain és tantermeinek dekorációjában sem jelenhetnek meg.

Az iskolai ünnepélyeken a diákok ünnepi öltözékben jelennek meg. A tanulók ünnepi öltözéke: sötétszínű  hosszúnadrág  vagy szoknya, galléros fehér blúz ill. ing, iskolai nyakkendő .

 

Ékszereket az iskolába mindenki csak saját anyagi felelősségére hozhat. Az ékszerek a saját vagy a társak testi épségét nem veszélyeztethetik (különös tekintettel a testnevelés órára). Az ékszerek sem ábrázolhatnak tiltott dolgokat.

Hajviselet. Az iskola munkahely, a hajviselet ne legyen túlzottan feltűnő, megbotránkoztató se színében, se formájában.

 

A tantermek dekorációjával kapcsolatos szabályok

A teremdekorációra is vonatkoznak a ruházatnál ismertetett tiltások.

Továbbá a teremdekoráció nem lehet:

 • olyan reklám, ami szeszes itallal, dohányáruval vagy szexualitással kapcsolatos
 • szeméremsértő tárgy vagy ábrázolás
 • közcélokat szolgáló, közösségi tulajdonban lévő tárgy
 • nem akadályozhatja a terem takarítását
 • nem idézhet elő rongálódást

Javaslat a dekorációra:

 • Történelmi személyek, pozitív értékeket közvetítő híres személyek képe (a XIX.sz. végéig élt politikusok képe is lehet, ha személyüket az osztályfőnök és a történelemtanár is elfogadhatónak tartja)
 • Elsődlegesen dekorációs céllal készült tárgy, kép
 • A diákok által készített tárgy, fénykép, tabló, stb., ha tartalma nem ütközik a szabályokba
 • Az osztály életét érintő információ
 • Aktuális (pl. évszakhoz, ünnephez kötődő) díszítés

A tanterem falainak színezésére vonatkozó bárminemű változtatást az iskolavezetéssel előre engedélyeztetni kell.

Mindenkinek kötelessége tiszteletben tartani a más osztály által készített dekorációt, annak rongálása szigorúan tilos.

A saját termében a padok lemosásáról hetente minden osztály maga gondoskodik. A padot firkálók bármely teremben a padok lemosására kötelezhetők.

Az iskolában teremdekorációs verseny hirdethető.

 


Magatartás az óraközi szünetekben

 

A folyosókon mindenkinek ügyelnie kell a tisztaságra, hiszen ez az épület az a hely, ahol napjaink nagy részét töltjük. Minden folyosón megfelelő számú szemetes áll a tanulók rendelkezésére. A hetesek és az IDÖ képviselők feladata, hogy szükség esetén felhívják erre osztálytársaik figyelmét.

A folyosókon a rohangálás balesetveszélyes és ezért tilos.

A folyosókon elhelyezett székek és fotelek ülésre, az asztalok pedig tárgyak elhelyezésére szolgálnak.

Radiátorra ülni tilos.

Az öltözőszekrények külseje nem dekorálható, nem firkálható. Ajtajuk nem feszíthető fel. Rongálás esetén a kártérítési felelősség kivizsgálása minden esetben megtörténik.

 

A SULIKÓDEX előírásait az Ady Endre Gimnáziumba járó valamennyi diáknak kötelessége betartani. A nevelés fontosságát hangsúlyozva, első esetben az osztályfőnökök a szabályokat be nem tartó diákokkal, esetleg a szülőkkel elbeszélgetnek figyelmeztetik.

Ezt követően a megfogalmazott szabályok be nem tartása esetén a tantestület, az osztályfőnök, súlyosabb vétség esetén az igazgató vezetésével dönt a kiróható büntetés mértékéről.

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            

                                                                                 

                                                                                  

« Vissza