Hiányzások igazolása

Tisztelt Szülők!

 

Iskolánkban a tanulói mulasztások igazolása a 2020/2021-es tanévtől kizárólag elektronikus ügyintézés keretében történik a KRÉTA rendszeren keresztül az ún. TMGI típusú ügy indításával!

Az orvosi, sport és egyéb igazolásokat fel kell tölteni a KRÉTA-felületre. A hiányzások igazolásához az eddig szokásos szülői igazolás nyomtatványunk hatályát veszti, tehát nem kell azt is csatolni az ügyhöz.

Felhívjuk a figyelmet, hogy e-Ügyintézés csak gondviselői jogosultsággal bejelentkezve indíthatók! Nem lehet a tanuló adataival belépve pl. hiányzást igazolni.

 A tanulói mulasztás igazolását osztályfőnök végzi.


A TMGI típusú ügyintézést segítő videó itt érhető el.

 

Továbbra is lehetséges, hogy évente maximum 3 alkalommal, összesen maximum 3 napot a szülő igazoljon. Ekkor egyéb papír csatolására nincs szükség.

 

Előre látható hiányzás esetén a szülőnek 2 nappal korábban kell azt jelezni e-Ügyintézés keretében.

3 napnál hosszabb kikérés esetén az elengedésről az igazgató dönt. Ebben az esetben a kérelmet az igazgatónak kell címezni az ún. IEDM típusú ügy indításával. Engedélyezett távollét esetén a szülői igazolás az egész távollétre vonatkozik.

A IEDM típusú ügyintézést segítő videó itt érhető el.

 

Az igazolást az ismételt iskolába járástól számított 5 munkanapon belül fel kell tölteni. Amennyiben ez nem történik meg, az osztályfőnök a hiányzást igazolatlan hiányzásként rögzíti és erről KRÉTA  üzenetben értesíti a szülőt. 

 

Iskolavezetés

« Vissza