WEBSZERKESZTÉS

WEBSZERKESZTÉSA WEBSZERKESZTÉS MODUL TARTALMA


A modul 50 feladatot tartalmaz. Közülük egyet kell megoldania a vizsgázónak. A feladatok megoldása során előre
elkészített fájlokat kell használni, amelyeket a vizsgaközpont tesz elérhetővé a vizsgázó számára.


ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK A MEGOLDÁSHOZ ÉS A JAVÍTÁSHOZ


A vizsgafeladat megoldásához kizárólag a választott webszerkesztő program, vagy valamilyen egyszerű
szövegszerkesztő program (plain text editor) használható.


A feladatok hat elméleti feleletválasztós kérdést is tartalmaznak. A megadott válaszok közül csak az egyik helyes. A
helyes válaszok 1-1 pontot érnek.


A 2-16. feladatok esetén is minden részfeladat 2 pontot ér. Ha a feladat két jól elkülöníthető részből áll, a pontszám
megosztható 1-1 arányban. A forrásfájlok megnyitása, bezárása, mentése nem ér pontot.

A maximálisan elérhető összpontszám: 36 pont.


A sikeres vizsgához a vizsgázónak legalább 27 pontot kell megszereznie.


A vizsgán semmilyen segédeszköz nem használható

.
A vizsgafeladat megoldásához a rendelkezésre álló idő 45 perc

 

(Az „Általános irányelvek a megoldáshoz és a javításhoz” című részt a vizsga megkezdése előtt a vizsgázónak meg kell kapnia.)

 

A feladatok megoldásához szükséges letölthetőfájlok (syllabus 5.0): itt

« Vissza