SZÖVEGSZERKESZTÉS

SZÖVEGSZERKESZTÉS 
 
A SZÖVEGSZERKESZTÉS MODUL TARTALMA 
 
A szövegszerkesztés modul 50 feladatot tartalmaz. A vizsgán a vizsgaközpont egyet jelöl ki közülük a vizsgázó 
számára. 
 
 
ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK A MEGOLDÁSHOZ ÉS A JAVÍTÁSHOZ 
 
A vizsgafeladat megoldásához kizárólag a választott szövegszerkesztő program használható. 
 
A vizsgaközpont a feladatot nyomtatott formában adja át a vizsgázónak, akinek a kiadott minta szerinti dokumentumot kell létrehoznia, majd adatforrás segítségével kördokumentumot (levél, címke/etikett vagy boríték) kell készítenie. 
 
A mintaszöveget a vizsgázónak a feladathoz tartozó műveletlista szerint kell elkészítenie. Amennyiben a feladat egyértelműen meghatározza az elvégzendő művelet típusát, csak az a megoldás fogadható el. Nem követelmény azonban, hogy a vizsgázó pontosan azt a betűtípust, szimbólumot, szegélystílust alkalmazza, amelyet a mintaszöveg tartalmaz. A számszerű adatokkal jellemezhető beállítások (pl. betűméret, vonalvastagság stb.) hozzávetőleges méretet jelentenek. Ha a mintaszöveg képet vagy alakzatot is tartalmaz, a vizsgázó nem köteles ugyanazt beilleszteni, bármilyen más képet/alakzatot is felhasználhat, illetve rajzolhat.
 
A kördokumentumhoz szükséges adatforrást az 1-45. feladatok esetében a vizsgaközpont biztosítja, a 46-50. feladatok esetében a vizsgázónak kell azt létrehoznia.
 
A vizsgafeladatot a vizsgázónak a vizsgaközpont által kért néven és helyre kell elmentenie.
A vizsgaközpont útmutatásának megfelelően a vizsgafeladat nyomtatása történhet megadott nyomtatóra vagy fájlba is. 
A vizsgaközpont a nyomtatások azonosíthatósága érdekében kérheti név beírását a dokumentum végére. Ebben az esetben a nyomtatási feladat név nélkül nem értékelhető. 
 
Az egyes részfeladatok 1 vagy 2 pontosak. A 2 pontos feladatoknál a pontszám mindig bontható. Például ha két (nem egybefüggően kijelölhető) szövegrésszel kell ugyanazt a műveletet elvégezni, illetve egyéb egyértelmű esetekben. A mentésnél általában 2 pontból 1 pont a mentés helye, 1 pont a fájl megfelelő neve. A térköz beállítására vonatkozó pont akkor jár, ha a vizsgázó egyáltalán nem alkalmaz Enter, vagy Shift+Enter billentyűket a bekezdések közti távolság beállítására. 
 
Tört pontszám csak abban az esetben adható, ha az értékelési útmutató ezt külön jelöli. 
 
A szövegbevitelért külön pont nem jár. 
 
A maximálisan elérhető pontszám 32 pont. 
 
A sikeres vizsgához a vizsgázónak legalább 24 pontot kell megszereznie. 
 
A vizsgázó által megoldott vizsgafeladatot a vizsgáztató ellenőrzi, és a nemzetközileg meghatározott irányelveknek megfelelően értékeli. 
 
A vizsgán semmilyen segédeszköz nem használható. 
 
A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló idő 45 perc. 
 
(Az „Általános irányelvek a megoldáshoz és a javításhoz” című részt a vizsga megkezdése előtt a vizsgázónak meg kell kapnia.) 
 
A feladatok megoldásához szükséges letölthetőfájlok (syllabus 5.0): itt

« Vissza