SZÁMÍTÓGÉPES ALAPISMERETEK

SZÁMÍTÓGÉPES ALAPISMERETEK 
 
A SZÁMÍTÓGÉPES ALAPISMERETEK MODUL TARTALMA
 
A modul 50 feladatot tartalmaz. Közülük egyet kell megoldani. A feladatok megoldása során előre elkészített fájlokat kell használni, amelyeket a vizsgaközpont tesz elérhetővé a vizsgázó számára.
 
ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK A MEGOLDÁSHOZ ÉS A JAVÍTÁSHOZ 
 
A vizsgán csak akkreditált szoftvert lehet használni, egyéb programok használata nem megengedett. 
Az elméleti kérdések megválaszolására a vizsgaközpont által megadott válasz-fájlt kell használni. 
A vizsgaközpont a feladatokban szereplő meghajtó-, könyvtár- (mappa-), fájlnév hivatkozásokat és súgótémákat másra cserélheti, amennyiben ezt a feladat megoldhatósága indokolttá teszi. Hasonlóan kell eljárni az adott környezetben nem értelmezhető megnevezésekkel is. 
Nyomtatáskor az alapértelmezés szerinti, vagy a vizsgaközpont által megjelölt nyomtatót kell használni. 
A központ fájlba történő nyomtatást is kérhet, ilyenkor a megadott helyen és névvel kell létrehozni a fájlt. 
A feladatlapok végén olvasható „Mentsen el és zárjon be minden megnyitott fájlt és alkalmazást.” utasítást a vizsgaközpont érvényben hagyhatja vagy törölheti saját igényének, illetve a feladatlap javíthatóságának megfelelően. 
Az egyes részfeladatokra 1 illetve 2 pont adható. A pontszámok nem oszthatók.
 
Az elérhető maximális pontszám: 36. 

A sikeres vizsgához a vizsgázónak legalább 27 pontot kell megszereznie. 

A vizsgázó által megoldott vizsgafeladatot a vizsgáztató a nemzetközileg meghatározott irányelveknek megfelelően értékeli. 
A vizsgán semmilyen segédeszköz nem használható. 
A vizsgafeladat megoldásához a rendelkezésre álló idő 45 perc. 
 
(Az „Általános irányelvek a megoldáshoz és a javításhoz” című részt a vizsga megkezdése előtt a vizsgázónak meg kell kapnia.) 
 
A feladatok megoldásához szükséges letölthetőfájlok (syllabus 5.0): itt

« Vissza