Tájékoztató szülőknek a beiratkozásról (2024. június 26.)

Tisztelt Szülők!

 

A Beiratkozás időpontja intézményünkben: 2024. június 26. szerda 8:00 órától 12:00 óráig

 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 45/A. §-a leírja, hogy a középfokú iskolába történő beiratkozáskor be kell mutatni a személyazonosító igazolványt, valamint le kell adni az általános iskolai tanulmányok befejezését igazoló bizonyítványt.

A rendeletben meghatározottak alapján a középfokú intézménybe történő beiratkozáskor az iskolában A SZEMÉLYES MEGJELENÉS KÖTELEZŐazonban a szülőknek vagy más törvényes képviselőknek lehetőségük van a beiratkozáshoz szükséges adatok előzetes, online beküldésére a KRÉTA rendszeren keresztül.

Továbbá felhívjuk szíves figyelmét az Nkt. 72. § (1a) bekezdésében foglaltakra:

A szülő kötelezettsége, hogy a nevelési-oktatási intézménnyel óvodai vagy tanulói jogviszonyban álló, cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes, fokozott kockázatú allergiás betegséggel diagnosztizált gyermeke fokozott figyelmet igénylő egészségi állapotáról és a megteendő sürgősségi intézkedésekről

a) a beiratkozással egyidejűleg, vagy

b) a diagnózis ismertté válását követően haladéktalanul

tájékoztassa a nevelési-oktatási intézményt, továbbá köteles gondoskodni arról, hogy az életmentő gyógyszert a gyermek, tanuló mindig tartsa magánál.”

 

 1. A szülők/törvényes képviselők teendői beiratkozás előtt

  • A KRÉTA rendszer e-Ügyintézés felületén 2024. június 19. és 2024. június 26. közötti időszakban nyílik meg a lehetőség a szülők/törvényes képviselők részére, hogy a középfokú intézménybe felvételt nyert gyermekeik adatait előzetesen, online módon beküldjék a középiskolába a „Beiratkozás középfokú intézménybe" (BKI) folyamat segítségével. 

Az ügyintézés menetének részletes leírását pdf formátumban itt találják.

  • Az adatbeküldésre kétféle lehetőség van:

  a) Ha a beiratkozással érintett tanuló általános iskolája használja a KRÉTA rendszert

A szülő/törvényes képviselő az általános iskolai gondviselői azonosítójával és jelszavával bejelentkezik az általános iskola e-Ügyintézés felületére, kiválasztja a „Beiratkozás középfokú intézménybe” (BKI) ügyintézést. Ekkor a rendszer betölti a tanuló általános iskolai KRÉTA rendszerében lévő személyes adatait a felületre, amelyet a szülő/törvényes képviselő ellenőriz, és ha kívánja, módosíthatja, kiegészítheti azokat.

 

  b) A beiratkozással érintett tanuló általános iskolája nem használja a KRÉTA rendszert

A szülő/törvényes képviselő az e-Ügyintézés felületen (https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap) keresztül ideiglenes regisztráció létrehozása után belép a KRÉTA e-Ügyintézés felületére és kiválasztja a „Beiratkozás középfokú intézménybe” (BKI) ügyintézést. A felületen kitölti a gyermek személyes és lakcím adatait, továbbá a szülők/törvényes képviselőkre vonatkozó, valamint a beiratkozáshoz szükséges adatokat.

 

Mindkét esetben ki kell választani az intézményünket:

Budapest XIII. Kerületi Ady Endre Gimnázium.

  • Ha a rendszer megtalálja a tanulót az intézmény KRÉTA adatbázisában, akkor fogadja a beküldött adatokat, és legenerálja a nyomtatványokat
  • A szülő kinyomtatja és aláírja a dokumentumokat (adatlap és szülői nyilatkozat törvényes képviselőről) és feltölti az e-Ügyintézés BKI felületére. 

Megjegyzés: A BKI ügy beküldése előtt az oldal alján lévő Előnézet gombbal tölthető le, majd nyomtatható ki az adatlapot és a szülői nyilatkozatot tartalmazó pdf állomány.

 

   A kérelemhez a következő dokumentumokat szükséges még feltölteni (csatolni):

      -    általános iskolai bizonyítvány másolata (6. illetve 8. osztály év végi bizonyítvány másolata)

      -    a gyermek személyi igazolványának fénymásolata (mindkét oldal)

      -    a gyermek születési anyakönyvi kivonatának fénymásolata

      -    a gyermek lakcímkártyájának fénymásolata (mindkét oldal)

      -    a tanuló TAJ kártyájának fénymásolata

      -    a tanuló adókártyájának fénymásolata

      -    diákigazolványhozlakhely szerinti okmányirodától kapott hivatalos nyomtatvány (NEK-Adatlap)

        

NEK adatlaphoz kiegészítés:

Amennyiben a NEK-adatlap nem áll rendelkezésre június 26-ig, kérjük ennek ügyintézését legkésőbb július 15-ig tegyék meg, és a NEK azonosítót tartalmazó adatlap másolatát pedig küldjék el a titkar@adygimnazium.eu  e-mail címre.

NEK adatlap hiányában is szükséges a beiratkozás előtt az elektronikus ügyintézést (BKI folyamat) elvégezni.

 

Amennyiben megtalálja a tanulót az Ady Endre Gimnázium KRÉTA rendszere, fogadja a beküldött adatokat és dokumentumokat (szükség esetén hiánypótlásra szólít fel).

Amennyiben nem találja meg a rendszer a tanulót a megadott adatok alapján, a rendszer üzenetet küld a szülőnek az adatok pontosítására, illetve ez esetben kérjük vegye fel a kapcsolatot intézményünkkel: titkar@adygimnazium.eu; tel.: 06-1/320-8640

 

Megjegyzés:

Felhívjuk a figyelmet, hogy az adatok megadásánál a Budapesten született diákok esetében a kerület megadása is szükséges (példa: Budapest VIII. kerület). Nagyon fontos továbbá, hogy a név, oktatási azonosító, születési hely és születési dátum adatok pontosan egyezzenek (ékezet, kötőjel, szóköz stb.), mert a rendszer csak ebben az esetben tudja fogadni a beküldött adatokat. Javasoljuk továbbá az elektronikus ügyintézéshez a Chrome böngésző használatát.

 

Javasoljuk, hogy végezzék el a KRÉTA felületén a beiratkozáshoz szükséges adatok előzetes feltöltését, mert ez nagy mértékben felgyorsítja a személyes ügyintézést a beiratkozás napján!

 

2. A szülők/törvényes képviselők teendői a beiratkozás napján (június 26-án)

  • beiratkozás személyesen
  • beiratkozáskor kérjük leadni: 

              - általános iskolai bizonyítvány

              - NEK adatlap

              - a BKI felületről kinyomtatott és aláírt adatlap, valamint szülői nyilatkozat törvényes képviselőről

              - amennyiben nem sikerült feltölteni az e-ügyintézés során: személyi igazolvány, születési anyakönyvi kivonat,

              - lakcímkártya, TAJ- kártya, adókártya fénymásolata

  • iskolai logós póló(k), nyakkendő/sál megrendelése, befizetése
  • tanulóbiztosítás intézésének lehetősége
  • jelentkezés a "Hangoló" programra
  • beiratkozásról szóló igazolás átvétele és eljuttatása az általános iskolába

Megjegyzés:

Ha a szülő/törvényes képviselő nem tud személyesen megjelenni 2024. június 26-án 8:00 és 12:00 óra között, szabályos meghatalmazással (2 tanúval aláírva) a beiratkozást más meghatalmazott nagykorú személy is intézheti.

Fájlok

Felhasználói útmutató - Beiratkozás.pdf (2288 KB)
LetöltésMegnyitás