Kónyáné Baracsi Beáta tanárnő kapta a kerületi „Az Év Pedagógusa” díjat

A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete által megalapított
 „Az Év Pedagógusa” díjat 2024-ben iskolánk igazgatóhelyettese, Kónyáné Baracsi Beáta kapta az Ady Endre Gimnázium arculatának formálásában végzett kiváló, eredményes munkájáért és a gimnázium tanulóinak természettudományos szemléletformálásáért végzett tevékenységéért.

 

Részlet a méltatásból:

Kónyáné Baracsi Beáta 1995. augusztus 21-től a Budapest XIII. Kerületi Ady Endre Gimnázium matematika-fizika szakos, majd matematika-fizika-informatika szakos tanára, 2013. szeptember 1-jétől igazgatóhelyettese. Igazgatóhelyettesi megbízatásához kapcsolódóan 2018-ban a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karán közoktatás vezetői szakvizsgát tett.

 

Magas szintű oktató-nevelő munkájával példát mutat kollégái és tanítványai számára egyaránt. Szakmai tevékenysége kiemelkedő mértékben hozzájárul az iskolában folyó oktatás-nevelés eredményességének fenntartásához és további növeléséhez. Továbbképzéseken fejlesztett tudását, iskolán kívüli szakmai kapcsolatait is mind ennek szolgálatába állítja.

Különösen nagy segítséget nyújtott az iskola pedagógusainak a digitális oktatás időszakában önzetlenül megosztott módszertani tudásával, tananyagfejlesztéseivel, mérésmetodikai segítségével.

Kónyáné Baracsi Beáta rendszeresen tanít emelt szintű érettségi vizsgára készülő csoportokat matematikából és fizikából. Az igazgatóhelyettesek számára előírt kötelező óraszámon felül veszi ki részét a tantárgyfelosztásból. Elkötelezett, eredményes a természettudományos illetve műszaki értelmiségi pályára való felkészítésben. Pályaorientációs tevékenységének alapja egyrészt az általa tanított szaktárgyakon alapuló szakmák és lehetséges pályák folyamatos figyelemmel kísérése, másrészt a tanulók személyiségének, egyéni fejlődésének ismerete.

Intézményünkben KRÉTA adminisztrátorként ő végzi a KRÉTA felület működtetéséhez kapcsolódó intézményi szintű napi feladatokat (naplóellenőrzések, helyettesítések rögzítése, szülőkkel való kapcsolattartás, a KRÉTA gondviselői modul használatával kapcsolatosan felmerülő problémák megoldása).

Kónyáné Baracsi Beáta kiváló szervezőként, rendszerszinten gondolkodni tudó tanárként, vezetőként egyik letéteményese a gimnáziumra jellemző demokratikus légkörnek, a kölcsönös tiszteleten alapuló együttműködésnek.

 

Szeretettel gratulálunk!