Keresés

AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT (IKSZ) SZABÁLYAI AZ ADY ENDRE GIMNÁZIUMBAN - 2016-2017. TANÉV

 • Közösségi szolgálat teljesíthető az iskolában és külsős non-profit szervezetnél.
 • Csak olyan iskolán kívüli szervezetnél lehet közösségi szolgálatot teljesíteni, amely szervezetnek az iskolával érvényes együttműködési megállapodása van.
 • Együttműködési megállapodás kötését diák is kezdeményezheti a koordinátor tanároknál.
 • A tanórákon kívüli, az iskolában végzett tevékenység elszámolható a közösségi szolgálatba a koordinátor tanárok igazolásával (Katonáné Mayer Katalin, Sallai Zoltán, Frekot Erika). Az igazolás csak iskolai IKSZ pecséttel érvényes.
 • Együttműködési megállapodást kötünk tanévenként a szervezetekkel, de legkésőbb az adott tanévben május 31-ig. A megállapodás nyáron is érvényes, augusztus 31-ig.
 • Minimum 2 különböző szervezetnél kell teljesíteni az 50 órát.
 • Minimum 3 tanuló együtt teljesítsen egy közösségi szolgálat során. Ettől eltérni csak igazgatói engedéllyel, egyéni elbírálással lehet.
 • Tanítási napokon maximum 3 óra, azon kívül (tanítás nélküli nap, szünidő) 5 óra teljesíthető.
 • A 9. évfolyam végére minimum 10 óra teljesítése elvárás.
 • A közösségi szolgálat része, hogy a tanulónak  minimum 1 alkalommal beszámolót kell készítenie a teljesített szolgálatról, melynek az ajánlott időpontja a 9. évfolyam vége. Ennek formája lehet: PPT vagy fényképes beszámoló. A koordinátor tanárnak leadott PPT vagy írásos beszámoló 1 óra feldolgozó órának számít.
 • Kilencedik évfolyamos és új tanulók esetében aláírt “Szülői egyetértő nyilatkozat” ellenében az iskola közösségi szolgálati naplót biztosít a diáknak. A naplóért a tanuló vállal felelősséget.
 • A tanév végén az osztályfőnök a napló alapján az elvégzett közösségi szolgálati órákat a bizonyítványban, a törzslapon, valamint az e-naplóban rögzíti.

« Vissza

©2018 Ady Endre Gimnázium