Címünk:
1139 Budapest, Röppentyű u. 62.

Telefon/Fax: +36 1 320-8640

E-mail: titkar@ady-bp.sulinet.hu

OM azonosítónk: 035245

Alapítvány adószáma: 19652894-1-41

Kapcsolat, térkép

 

For visitors

ecdl logo

327. ECDL központ

Közép-magyaroszági Regionális Munkaügyi Központ

Nyilvántartási szám: 01-0609-04

 

Ökoiskola

madárbarát iskola logoja

Madárbarát

Vizsgafelkészítő
partnerintézmény 

Erőszakmentes iskola logoja

Erőszakmentes
iskola 

Határtalanul

Határtalanul

Aces logo

ACES

 

Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola

 

Müpa Partneriskola

 Pénziránytű

   iskola

 

ERASMUS+

Keresés

A JÁRVÁNYÜGYI HELYZETTEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSREND

Budapest XIII. Kerületi Ady Endre Gimnázium

Járványügyi készenléttel kapcsolatos eljárásrendje


 

2020. szeptember 8-án módosított változat, az új szövegrészekkel egybeszerkesztve, azok eltérő színnel való kiemelésével

 

Jelen eljárásrend az Emberi Erőforrások Minisztériumának az Operatív Törzzsel, a Belügyminisztériummal és a Nemzeti Népegészségügyi Központtal együttműködve összeállított, a 2020-2021-es tanév kezdésére és lebonyolítására vonatkozó részletes intézkedési tervét (protokollt) szem előtt tartva és alkalmazva készült, figyelembe véve az intézmény Pedagógiai programjában foglaltakat és az iskolaépület helyi sajátosságait is.

EMMI protokoll:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/aktualis_tanev_esemenyei/tanevnyito_2020/intezkedesi_terv_koznev_int

Jelen eljárásrend 2020. augusztus 31-én lép életbe, kötelező érvényű az iskola minden pedagógus, nevelés-oktatást segítő és technikai dolgozójára, az iskolai minden diákjára és szüleikre, gondviselőikre, az alkalmi látogatókra valamint az intézmény tereit bérleti szerződés szerint használókra vonatkozóan egyaránt.

 

A járványügyi helyzetnek megfelelő megelőző és védekező intézkedések helyi – az iskola sajátosságait figyelembe vevő – eljárásrendjének kialakításakor célunk a tanév biztonságos elindítása, a hagyományos nevelés-oktatás rendjének fenntartása.

Ehhez kérjük minden tanuló és szülő körültekintő és felelős együttműködését!

 

Tájékoztató előzetes tevékenységeinkről

 • Felkészülés a tanévre

2020. augusztus 31-ig (rovarirtást és rágcsálóirtást követően) a takarítók teljes körű takarítást, fertőtlenítést végeztek az intézményben. A takarítás az osztálytermek, szaktantermek és közösségi terek mellett kiterjedt a diákok öltözőszekrényeire is.

Elkészítettük a napi takarítás-fertőtlenítés rendjét és ellenőrzésének protokollját.

Az iskolában fertőtlenítőszer-adagolókat, továbbá a kézfertőtlenítésre és a közösségi terekben kötelező, szájat és orrot eltakaró maszk viselésére figyelmeztető feliratokat, rajzokat helyeztünk el.

 • Felkészülés a digitális oktatásra

A tanév rendjét a 27/2020. (VIII. 11.) a 2020/2021. tanév rendjéről szóló EMMI rendelet alapján rendes, tantermi munkafeltételekre tervezzük. Ugyanakkor az iskolai működés rendjének kialakításánál és az iskolai programok megszervezésénél figyelembe kell venni a mindenkori járványügyi helyzet alakulását. Az esetleges online oktatás elrendelését felkészülten, a tavaszi hónapok tapasztalatait felhasználva várjuk.

A tanév első hetében minden osztályra és tanulócsoportra vonatkozóan megteremtjük a digitális munkára való átállás feltételeit. Így minden tanulócsoportra kialakítjuk a digitális Google Classroom csoportokat, a kommunikációhoz szükséges levelezőlistákat és az online oktatás heteiben érvényes órarendet. A Google Classroom használatának kiterjesztését, a virtuális iskola felületeinek használatát a hagyományos munkarend mellett is szorgalmazzuk, az egyéb (például közösségi hálókhoz kötődő), változatos csatornák helyett. Minden tanuló számára létrehoztunk egy iskolai email-címet, ezzel is elhatárolva az iskolai munkát a magánélettől.

 

Az iskolába lépés szabályai

 • Iskolánkat kizárólag egészséges, tünet- és panaszmentes tanuló és munkavállaló látogathatja.

Beteg, lázas gyermek, fiatal ne jöjjön az iskolába, a betegség gyanúja esetén is otthon kell maradni. Az alábbi tünetekkel rendelkező tanuló otthonában történő elkülönítése szükséges, ugyanis koronavírus-fertőzésre is utalhatnak a panaszok:

- láz, köhögés, nehézlégzés, hirtelen kezdetű szaglásvesztés, ízérzés zavara vagy hiánya.

Kevésbé specifikus tünetek, de szintén elkülönítés szükséges:

- fejfájás, hidegrázás, izomfájdalom, fáradékonyság, hányás és/vagy hasmenés esetén.

 

A tanuló távolmaradásáról, annak okáról haladéktalanul tájékoztatni kell az osztályfőnököt.

Családon belüli koronavírus-fertőzöttség esetén a hatósági intézkedések alapján a gyermek is karanténra kötelezetté válhat. Ennek előfordulásáról is mielőbb értesíteni kell az iskolát.

 

Azok a tanulók, akik szeptember 1-jét megelőző időszakban piros vagy sárga besorolású országban tartózkodtak, a visszaérkezéstől kezdve két hétig nem látogathatják iskolánkat a hatályos rendelkezések szerint.

 

Felhívjuk tanulóink és szüleik figyelmét, hogy a Házirend mulasztások igazolására vonatkozó rendelkezései nem változtak, így a szülő által igazolható napok száma sem.

 

Az egészségügyi problémákkal küzdő, krónikus beteg tanulók esetében – amennyiben állapotukról orvosi igazolással rendelkeznek – választható az otthoni tanulás, de 250 órát meghaladó mulasztás esetén meg kell vizsgálni, hogy teljesítményük értékelése érdekében szükséges-e osztályozó vizsgát elrendelni.

 

Amennyiben egy tanulónál, pedagógusnál vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni. Intézményünkben erre kijelölt helyiség az orvosi szoba. Az elkülönítést végző személynek maszkot és kesztyűt kell viselnie. Tanulók esetében a szülőt haladéktalanul értesítjük.

A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van. Az a tanuló vagy pedagógus, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel jöhet újra az intézménybe. Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni, a visszatérés első napján.

 • Munkanapokon reggel 7 és 9 óra között az iskola főbejáratának minden szárnyát nyitva tartjuk. A belépéskor minden tanuló köteles arra törekedni, hogy a torlódás elkerülhető legyen.
 • Az iskolába lépéskor továbbá a nap folyamán a közösségi terekben is (aula, folyosók, mosdók, ebédlő, könyvtár, stb.) kötelező szájat és orrot elfedő maszk használata, melyről minden diák magának köteles gondoskodni.
 • Kötelező a maszk viselése a tanítási órákon is, minden tanuló számára. A pedagógusok a saját tanórai maszkviselésükről vagy annak levételéről maguk dönthetnek, tilos azonban a tanulók közé menniük, föléjük hajolni maszk viselése nélkül.
 • A tanári szertárakba (tekintettel azok szűk és nehezen átszellőztethető voltára) egyszerre csak egy tanuló léphet be a folyosóról, tanári engedéllyel, továbbra is maszkot viselve.
 • Pedagógusaink kérhetik a tanulóktól a tanórai maszkviselést is.
 • Az iskolába való belépéskor kötelező a kézfertőtlenítés. Falra szerelt automata és kézi (pumpás) adagolós fertőtlenítők kihelyezésével biztosítjuk ezt. Továbbá a mosdókban, öltözőkben, ebédlőben biztosított a fertőtlenítő tartalmú, vírusölő hatású folyékony szappannal és melegvízzel való kézmosás lehetősége.
 • Kabátok a tantermekbe nem vihetők be, azokat a tanulói szekrényekben kell tartani. Váltócipő használata erősen javasolt. Ezekkel a lépésekkel is csökkenthető a fertőzések behurcolása pl. a közösségi közlekedésből.
 • Az intézménybe szülők kizárólag időpont egyeztetése után (illetve meghívásra), kézfertőtlenítést követően és rendeltetésszerűen használt maszkban léphetnek be.
 • Az épületbe 16:00 óráig a tanulókon és az itt dolgozókon, a hatóságok, valamint a Tankerületi Központ munkatársain kívül más nem léphet be.

 

A tanulói csoportosulások megelőzésére hozott intézkedések

 

Az intézményen belüli és az intézmény előtti csoportosulások csökkentése érdekében reggelente a bejárati kapu mindkét szárnyát megnyitjuk.

A tantermek előtti csoportosulások megelőzése érdekében a tantermeket a szünetekben is nyitva tartjuk. A tanulóknak erősen javasolt a tanórák közt a közösségi terek helyett a kijelölt teremben vagy előtte tartózkodni. 

A 15 perces óraközi szünetek és a 20 perces ebédszünetek lehetővé teszik a torlódások elkerülését a mosdókban és az ebédlőnél.

Dupla órát tartó tanárok összevonhatják az óráikat, a tömbösítések következtében csúsztatott szünete lesz az egyes csoportoknak, osztályoknak.

 

Az éves Munkaterv összeállításakor egyes nagylétszámú rendezvények elhagyása mellett döntöttünk (pl. gólyabál), másokat pedig kisebb létszámú, zártkörű rendezvényekre bontunk (pl. szalagavató bál helyett osztályonkénti szalagtűzés) illetve bizonytalan időre elhalasztunk.

A kijelölt szünetekben szorgalmazzuk az udvar használatát, levegőzést. Az újonnan kialakított belső udvar minden szünetben használható, de ügyelni kell a távolságtartásra.

 

Teremrend, tanulócsoportok mozgásai

 

Iskolánkban a termek mérete és az osztálylétszámok miatt a tanítási órák során nem valósítható meg a tanulók között a 1,5 m szociális távolság megtartása. Arra kell törekednünk, hogy minél kisebb legyen az egymással közeli kapcsolatba kerülő tanulók köre (osztályközösségek, állandó sávos csoportok).

Az órarend terembeosztását úgy határoztuk meg, hogy az egyes osztályok minél több időt töltsenek az osztálytermükben, törekedtünk arra, hogy a tanulók az iskola minél kisebb területén vándoroljanak.

Teremcserékkel kapcsolatos döntést (pl. vizsgaszervezéskor, helyettesítésekkor) csak az iskolavezetés valamely tagja hozhat.

Egyes tantárgyakból a dupla órák is szolgálják a kevesebb helyváltoztatást, szakmai indokoltságuk mellett.

A Pedagógiai programunkban rögzített sávos-nívócsoportos módon tanított tantárgyak óráin kívül kerülni kell az osztályok egyéb célú keveredését, összevonását.

Énekkari próbák – ellenkező tartalmú intézkedésig – nem tarthatók.

Indokolt, hogy az azonos termekben tartott tanítási órákon az egyes tanulóknak meghatározott helye legyen, továbbá csoportmunkák és pármunkák esetén mindig ugyanazok a tanulók működjenek együtt.

A tanórákat – az időjárás függvényében, lehetőség szerint - nyitott ablak mellett kell tartani. Az óraközi szünetekben kötelező a tantermek alapos, tárt ablakokkal való kiszellőztetése. A huzatot, ajtók-ablakok csapódást, sérülését kitámasztással kell megelőzni.

Testnevelés

 

Amíg az időjárás lehetővé teszi, a testnevelésórákat elsősorban az udvaron tartjuk meg.

Az öltözökben való torlódás elkerülése érdekében a szaktanárok rövidebb (dupla óra esetén: összevont) tanórákat tartanak, az óra végén pedig szakaszosan engedik ki a tanulókat az öltözőkbe.

A tananyagot át kell szervezni annak érdekében, hogy a testmozgás minél kevesebb sportszer (labda, súlyzó, stb.) közös, egymás utáni megérintésével járjon: futás, gimnasztika, saját testsúlyos erősítések preferálása. A közösen használt illetve egymásnak átadott sportszerek fertőtlenítőszeres áttörlése a tanulóktól is kérhető az óra végén.

Elmaradnak a sportköri foglalkozások, határozatlan időre felfüggesztjük az osztályok közötti bajnokságokat.

 

Informatika

 

Az informatika tantermekben kötelező a maszk használata, tekintettel arra, hogy az arcoktól kis távolságra lévő képernyők felületének napi többszöri, fertőtlenítőszeres letakarítása nem oldható meg. A bekezdés törlése kerül, miután szeptember 8-tól minden tanteremben kötelező a maszk viselése.

A billentyűzetek és egerek óra eleji / óra végi fertőtlenítő áttörlését a tanulóktól kérjük, megfelelő szerek, eszközök biztosítása mellett.

 

Étkezések helyszínei, ebédeltetés rendje

 

Miután a közösségi terekben mindenki számára kötelező a szájat és orrot elfedő maszk viselése, ezeken a helyeken tilos inni és enni.

A büfé megfelelő biztonsági intézkedések mellett üzemel, de sorban állás alatt kötelező a 1,5 m távolság betartása, maszk viselése. A büfé területén, az aulában, a folyosókon, a tanulószigeteknél tilos az otthonról hozott vagy büfében vásárolt élelmiszerek elfogyasztása, be kell menni az osztálytermekbe, ahol le lehet venni a maszkot az étkezés idejére. Az osztálytermek többségében kézmosás lehetősége is biztosított.

 

Az ebédlő 11 órától 14 óráig tartható nyitva és kizárólag étkezési célra használható. Tilos tehát bármilyen foglalkozás, program helyszínéül kijelölni.

Az ebédlőbe csak az aula irányából lehet belépni, másik bejáratát zárva tartjuk.

Kötelező az azonnali, alapos kézmosás, fertőtlenítés. Az iskola erre a feladatra kijelölt nevelést-oktatást segítő dolgozója felügyeli ezt minden ebédelő csoport esetében.

A 7. és 8. osztályos tanulók 11:30-kor kezdik meg az ebédelést, a 4. órát tartó szaktanár kíséretével.

A további évfolyamok meghatározott ebédelési rendjét az ebédlő ajtajára kifüggesztjük.
A befizetett tanulók létszámának, évfolyamonkénti összetételének függvényében az ebédelési rend változhat a tanév folyamán.

Az ebédlőben mindenki csak a saját évfolyama számára kijelölt asztalhoz ülhet le. Minden osztály köteles kialakítani a maga ülésrendjét és egymással ebéd közben sem keveredhetnek a különböző osztályok.

 

Takarításra vonatkozó napi szabályzat

 

Az illemhelységek takarítása, a kilincsek és villanykapcsolók fertőtlenítése folyamatos, de a tanórák zavarása nélkül kell végezni. A takarítás megtörténtét, időpontját a kihelyezett íven a takarító aláírásával igazolja. A teljesítést az üzemeltetési koordinátor naponta köteles ellenőrizni.

A termek takarítása napi szinten történik, de az asztallapok áttörlése a tanulócsoportok váltása között is biztosított. Amennyiben valamelyik helyiség bérbe van adva, az esemény megtörténtét követően csak akkor használható újra a tanterem, amennyiben a fertőtlenítő takarítás megtörtént.

 

Kapcsolattartás, értekezletek

 

A Pedagógiai programban rögzített kapcsolattartási formák, értekezletek online módon is megtarthatók. Személyes jelenlét esetén a járványügyi előírások betartása kötelező.

 

 

Jelen eljárásrendet közzétesszük iskolánk honlapján, továbbítjuk a szülők részére KRÉTA-üzenetben, a tanulókkal pedig az osztályfőnökök részletesen ismertetik az első osztályfőnöki órákon, szeptember 1-jén.

Jelen eljárásrend módosításig vagy visszavonásig marad érvényben, a módosításra a járványügyi helyzet alakulásától függően, a tapasztalatok figyelembe vételével kerül sor.
A változásokról a honlapon keresztül illetve az osztályfőnökök közvetítésével adunk tájékoztatást.

 

 

Budapest, 2020. augusztus 31.

 

                                                                                                                                          Szalai Bernadett

                                                                                                                                                  igazgató

« Vissza

©2020 Ady Endre Gimnázium HírlevélKapcsolat