Információk a központi írásbeli felvételi vizsgák lebonyolításáról az általános iskolai tanulóknak

Az írásbeli vizsga időpontja:

 

  A tanév rendje szerint a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban, valamint a középiskola 9. évfolyamára történő beiskolázás írásbeli vizsgáit lebonyolító középiskolákban országosan egységesen 2022. január 22- én (szombaton) 10 órától kell megtartani.  

 Az Ady Endre Gimnáziumban azok a tanulók írhatják meg a vizsgát, akiknek erre vonatkozó jelentkezése a 2021. december 3-i határidőig megérkezett az intézménybe.

 

  Január 22-én a tanulók érkezzenek 9:30-ra, így nyugodt körülmények között találják meg és foglalják el a kijelölt teremben a saját helyüket. A terembeosztás az aulában ki lesz függesztve.

 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az iskola épületében a maszk használata kötelező!

A kísérő szülőket a járványügyi intézkedések miatt nem engedhetjük be az intézménybe, a várakozásra nem tudunk helyet biztosítani az épületben.

  (A tanév rendje szerint a pótló írásbeli vizsgákat országosan egységesen 2022. január 27-én (csütörtökön) 14 órától kell megtartani. Ezen a napon azok a tanulók írhatnak pótló felvételit, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni és távolmaradásukat orvosi igazolással vagy járványügyi hatósági határozatával igazolják. A távolmaradást a szülő feltétlenül jelezze legkésőbb január 22-én reggel!

Kizárólag azon vizsgázók részére, akik a pótló írásbeli időpontjában is COVID-19 fertőzésben szenvednek vagy igazoltan hatósági házi karanténban vannak, második pótnap is biztosítható, melyre vonatkozóan a szülő írásbeli kérelmet nyújthat be, igazolások csatolásával 2022. január 28. 16 óráig.)

Írásbeli értesítést a vizsgázóknak nem küldünk.

 

  Azoknak a tanulóknak a szülei, akik különleges bánásmódra, speciális körülmény biztosítására vonatkozó kérelmet nyújtottak be, határozati formába foglalt választ kaptak.

  • A vizsgázók hozzák magukkal személyi azonosításra alkalmas iratukat: személyi igazolványt vagy diákigazolványt.
  • Szükséges felszerelés: kék toll(ak), ceruza és rajzeszközök (vonalzó, körző, szögmérő).

  Az írásbeli vizsga során a dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék színű tintával kell elkészíteni.

  A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható.

  A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható. (Kivéve, ha a tanuló igazgatói határozattal engedélyt kapott erre.)

  • Az írásbeli vizsga lebonyolítási rendje:

  A vizsga 2x45 percet vesz igénybe. A két feladatlap kitöltése között 15 perc szünetet kell tartani.

  Először a magyar nyelvi, majd a matematikai feladatlapot oldják meg a tanulók.

 

     10.00-10.45: A magyar nyelvi feladatlap kitöltése

     10.45-11.00: Szünet a felvételiző diákok számára

     11.00-11.45: A matematika feladatlap kitöltése


A kijavított dolgozatok megtekintése:

  A központi írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője az igazgató által meghatározott helyen és időben, az iskola képviselőjének jelenlétében megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton pl. digitális fényképezőgéppel másolatot készíthet, és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – az értékelésre észrevételt tehet.

A kijavított felvételi feladatlapok megtekintése: január 28. 8:00-16:00