A 8.a osztály részvétele a „Pénzügyi tudatosság” kísérleti programban

A 8. A osztály diákjai egyetemi felkérésre egy kísérleti programban vettek részt. November 3-án a Budapesti Corvinus Egyetem módszertani szakemberei érkeztek az osztályhoz, ismertették a programot, segítettek a diákoknak az egyetemi oktatás alatt is használatos Moodle rendszer elsajátításában, válaszoltak a diákok kérdéseire.

A szülőket tájékoztattam a programról, kértem őket, hogy támogassák abban, hogy a gyerekek komolyan vegyék az eddigiektől eltérő feladatot. Ezt a támogatást maximális mértékben megkaptuk, köszönöm a szülők segítségét.

A program rövid bemutatása: A Budapesti Corvinus Egyetem Oktatási Minőségfejlesztési és Módszertani Központja 2020 óta a Pénzügyminisztériummal együttműködve dolgozta ki és vesz részt sikeresen a "Pénzügyi tudatosság" kísérleti programban. A kísérleti projekt célja, hogy a résztvevő 7-12. osztályos tanulók megismerjék és megértsék a mindennapokban tapasztalható pénzügyi, gazdasági jelenségeket. Ehhez innovatív, tanulóközpontú, tevékenységalapú oktatási módszereket használnak, amelyek a tükrözött osztályterem oktatásszervezési eljárás mentén szerveződnek.

Az első két témakör (Közgazdasági alapfogalmak, A pénzügyi kultúra elemei) ismereteinek megszerzése online játékos tananyag formájában zajlott, melyet az egyetem módszertani szakemberei, fiatal egyetemi segítők és szaktanárként én támogattam. Az utolsó összetettebb makrogazdasági téma (Környezet hatása a mindennapjainkra) megismertetése jelenléti oktatás keretében történt 12.13-án iskolánkban, ez a program kiegészült gazdasági játékokkal.

A program eredményességének mérése céljából a diákokkal kompetenciamérést végeztünk a program megkezdése előtt és befejezése után.

A diákok lelkiismeretesen dolgoztak. Vendégeinktől minden diák 5000 Ft-os könyvutalványt kapott, aminek a gyerekek nagyon örültek.

A diákok és szülők visszajelzései alapján kirajzolódik, hogy ismét hozzájárulhattunk diákjaink mindennapi életben használható ismereteinek bővítéséhez. Az eddigi gyakorlatnak megfelelően a program kiértékelése után a gyerekeket és a szülőket is tájékoztatni fogom a tapasztalatokról, az elért eredményekről.

 

Feketéné Tóth Márta

Képgaléria