Címünk:
1139 Budapest, Röppentyű u. 62.

Telefon/Fax: +36 1 320-8640

E-mail: titkar@ady-bp.sulinet.hu

OM azonosítónk: 035245

Alapítvány adószáma: 19652894-1-41

Kapcsolat, térkép

 

For visitors

ecdl logo

327. ECDL központ

Közép-magyaroszági Regionális Munkaügyi Központ

Nyilvántartási szám: 01-0609-04

 

Ökoiskola

madárbarát iskola logoja

Madárbarát

Vizsgafelkészítő
partnerintézmény 

Erőszakmentes iskola logoja

Erőszakmentes
iskola 

Határtalanul

Határtalanul

Aces logo

ACES

 

Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola

 

Müpa Partneriskola

 

 

ERASMUS+

Keresés

Tájékoztató a központi írásbeli felvételi vizsgák lebonyolításáról - 2020

  • Az írásbeli vizsga időpontja:

  A tanév rendje szerint a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban, valamint a középiskola 9. évfolyamára történő beiskolázás írásbeli vizsgáit lebonyolító középiskolákban országosan egységesen 2020. január 18-án (szombaton) 10 órától kell megtartani.

  A tanulók érkezzenek 9:30-ra, így nyugodt körülmények között találják meg és foglalják el a kijelölt teremben a saját helyüket.

  A terembeosztás a bejáratnál ki lesz függesztve.


  Az Ady Endre Gimnáziumban azok a tanulók írhatják meg a vizsgát, akiknek erre vonatkozó jelentkezése a 2019. december 6-i határidőig megérkezett az intézménybe.


  (A tanév rendje szerint a pótló írásbeli vizsgákat országosan egységesen 2020. január 23-án (csütörtökön) 14 órától kell megtartani. Ezen a napon azok a tanulók írhatnak pótló felvételit, akik az előző írásbelin alapos ok –megbetegedés – miatt nem tudtak részt venni. Ezt kérjük, a szülő feltétlenül jelezze legkésőbb január 18-án reggel!)

  Írásbeli értesítést a vizsgázóknak nem küldünk.

  Azoknak a tanulóknak a szülei, akik különleges bánásmódra, speciális körülmény biztosítására vonatkozó kérelmet nyújtottak be, postai úton kaptak határozati formába foglalt választ.

  • A vizsgázók hozzák magukkal személyi azonosításra alkalmas iratukat: személyi igazolványt vagy diákigazolványt.
  • Szükséges felszerelés: kék (vagy fekete) toll(ak), ceruza és rajzeszközök (vonalzó, körző, szögmérő).

  Az írásbeli vizsga során a dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni.

  A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható.

  A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható. (Kivéve, ha a tanuló igazgatói határozattal engedélyt kapott erre.)


  • Az írásbeli vizsga lebonyolítási rendje:

  A vizsga 2x45 percet vesz igénybe. A két feladatlap kitöltése között 15 perc szünetet kell tartani.

  Először a magyar nyelvi, majd a matematikai feladatlapot oldják meg a tanulók.

 

     10.00-10.45: A magyar nyelvi feladatlap kitöltése

     10.45-11.00: Szünet a felvételiző diákok számára

     11.00-11.45: A matematika feladatlap kitöltése


  • A kijavított dolgozatok megtekintése:

  A központi írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője az igazgató által meghatározott helyen és időben, az iskola képviselőjének jelenlétében megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton pl. digitális fényképezőgéppel másolatot készíthet, és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – az értékelésre észrevételt tehet.


 Megtekintés az Ady Endre Gimnáziumban: 2020. január 27. hétfő 08:00-16:00


  A vizsgázó és szülője a javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – tizenhat óráig – írásban adhatja le. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.


Iskolánkban az esetleges észrevételek benyújtásának határideje: 2020. január 28. kedd 16:00


  Ha az írásbeli vizsgakérdésekre adott megoldás értékelésére a vizsgázó észrevételt nyújt be, az iskola az észrevételt érdemben elbírálja. Az iskola a bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását követő három munkanapon belül írásban közli az észrevételt tevővel. Ha az észrevételt tevő az iskola határozatának kézhezvétele után is fenntartja korábbi észrevételét, ezt egy munkanapon belül írásban közli a vizsgát szervező iskolával. A határidő elmulasztása jogvesztő.  • A tanulók értesítése a központi írásbeli vizsga eredményéről

  Az írásbeli vizsga eredményéről a vizsgát szervező iskola – az OH által kiadott, a vizsga részletes eredményeit tartalmazó, az iskola körbélyegzőjének lenyomatával, valamint az igazgató vagy az általa kijelölt személy aláírásával hitelesített Értékelő lapon, a tanév rendjében meghatározottak szerint 2020. február 6-ig – közvetlenül tájékoztatja a vizsgázókat. A feladatonként részletezett pontszámokat, valamint az összpontszámot tartalmazó, a tanuló nevére kiállított Értékelő lapot a Közfelvir program segítségével kell elkészíteni, onnan kinyomtatni, és az igazgató aláírásával valamint az iskolai körbélyegző lenyomatával ellátva minden vizsgázó részére át kell adni. Elegendő egyetlen eredeti példányt átadni, mert a későbbi jelentkezéshez – ha az iskola kéri – a diák annak másolatát csatolhatja.


Az Ady Endre Gimnáziumban az értékelő lapok átadása: 2020. február 6. csütörtök 08:00-16:00 (Titkárság)

 

« Vissza

©2020 Ady Endre Gimnázium HírlevélKapcsolat